۱۳ کشتی‌گیر و یک مربی از خوزستان به  اردوی تیم‌ملی نوجوانان و یک آزادکار به اردوی تیم‌ملی بزرگسالان فراخوانده شدند.

مرحله اول اردوی تیم‌ملی کشتی فرنگی نوجوانان از امروز (ششم اردیبهشت‌ماه) در شیراز آغاز می‌شود که علی احمدی‌وفا، ابوالفضل صدیقی، فرید رایگان، اهورا بویری، رضا قیطاسی، علیرضا عبدولی، امیررضا آریامقدم، محمدامین حسینی، علی جلالی عبدالوند، حسین باجوروند، امید پایدار و محمد عیدی‌زاده به عنوان ورزشکار و مصطفی قاسمی‌راد به عنوان مربی از خوزستان در این اردو حاضر هستند. اردوی تیم‌ملی تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ همچنین جمال عبادی از خوزستان در نهمین مرحله اردوی تیم‌ملی کشتی آزاد که از روز گذشته، پنجم اردیبهشت‌ماه در تهران آغاز شده و تا هفدهم ماه جاری ادامه خواهد داشت، حضور دارد.

عبادی ماه گذشته نیز در مسابقات کشتی بین‌المللی جام دانکلوف و نیکولای پتروف بلغارستان موفق به کسب مدال طلا شده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳ کشتی‌گیر و یک مربی از خوزستان به اردوی تیم‌ملی نوجوانان و یک آزادکار به اردوی تیم‌ملی بزرگسالان فراخوانده شدند.

مرحله اول اردوی تیم‌ملی کشتی فرنگی نوجوانان از امروز (ششم اردیبهشت‌ماه) در شیراز آغاز می‌شود که علی احمدی‌وفا، ابوالفضل صدیقی، فرید رایگان، اهورا بویری، رضا قیطاسی، علیرضا عبدولی، امیررضا آریامقدم، محمدامین حسینی، علی جلالی عبدالوند، حسین باجوروند، امید پایدار و محمد عیدی‌زاده به عنوان ورزشکار و مصطفی قاسمی‌راد به عنوان مربی از خوزستان در این اردو حاضر هستند. اردوی تیم‌ملی تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ همچنین جمال عبادی از خوزستان در نهمین مرحله اردوی تیم‌ملی کشتی آزاد که از روز گذشته، پنجم اردیبهشت‌ماه در تهران آغاز شده و تا هفدهم ماه جاری ادامه خواهد داشت، حضور دارد.

۱۳ کشتی‌گیر و یک مربی از خوزستان به اردوی تیم‌ملی نوجوانان و یک آزادکار به اردوی تیم‌ملی بزرگسالان فراخوانده شدند.

مرحله اول اردوی تیم‌ملی کشتی فرنگی نوجوانان از امروز (ششم اردیبهشت‌ماه) در شیراز آغاز می‌شود که علی احمدی‌وفا، ابوالفضل صدیقی، فرید رایگان، اهورا بویری، رضا قیطاسی، علیرضا عبدولی، امیررضا آریامقدم، محمدامین حسینی، علی جلالی عبدالوند، حسین باجوروند، امید پایدار و محمد عیدی‌زاده به عنوان ورزشکار و مصطفی قاسمی‌راد به عنوان مربی از خوزستان در این اردو حاضر هستند. اردوی تیم‌ملی تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ همچنین جمال عبادی از خوزستان در نهمین مرحله اردوی تیم‌ملی کشتی آزاد که از روز گذشته، پنجم اردیبهشت‌ماه در تهران آغاز شده و تا هفدهم ماه جاری ادامه خواهد داشت، حضور دارد.