ورزشکاران خوزستانی در مرحله جدید اردوی تیم ملی شرکت می‌کنند.

اردوی تیم ملی تیراندازی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان ایران از دوم تا سی ام  مردادماه در سالن ۸۰ خط مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می شود که سه خوزستانی در رشته تفنگ بادی نیز در این اردو حضور پیدا می کنند.

 

 

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ فاطمه کرم زاده در رده سنی بزرگسالان، نیلوفر محسنی پور در رده سنی جوانان و محمدامین رهسپار در رده سنی جوانان از خوزستان به این اردو فراخوانده شدند.

 

 

***

ورزشکاران خوزستانی در مرحله جدید اردوی تیم ملی شرکت می‌کنند.اردوی تیم ملی تیراندازی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان اید از دوم تا سی ام  مردادماه در سالن ۸۰ خط مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می شود که سه خوزستانی در رشته تفنگ بادی نیز در این اردو حضور پیدا می کنند.به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ فاطمه کرم زاده در رده سنی بزرگسالان، نیلوفر محسنی پور در رده سنی جوانان و محمدامین رهسپار در رده سنی جوانان از خوزستان به این اردو فراخوانده شدند.ورزشکاران خوزستانی در مرحله جدید اردوی تیم ملی شرکت می‌کنند.ردوی تیم ملی تیراندازی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان اید از دوم تا سی ام  مردادماه در سالن ۸۰ خط مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می شود که سه خوزستانی در رشته تفنگ بادی نیز در این اردو حضور پیدا می کنند.به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ فاطمه کرم زاده در رده سنی بزرگسالان، نیلوفر محسنی پور در رده سنی جوانان و محمدامین رهسپار در رده سنی جوانان از خوزستان به این اردو فراخوانده شدند. ورزشکاران خوزستانی در مرحله جدید اردوی تیم ملی شرکت می‌کنند.اردوی تیم ملی تیراندازی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان اید از دوم تا سی ام  مردادماه در سالن ۸۰ خط مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می شود که سه خوزستانی در رشته تفنگ بادی نیز در این اردو حضور پیدا می کنند.به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ فاطمه کرم زاده در رده سنی بزرگسالان، نیلوفر محسنی پور در رده سنی جوانان و محمدامین رهسپار در رده سنی جوانان از خوزستان به این اردو فراخوانده شدند.