اسنوکرباز استان خوزستان به جمع هشت نفر مسابقات قهرمانی کشور راه پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز، مسابقات اسنوکر ۳۲ نفر برتر قهرمانی کشور امروز با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی در تهران پیگیری شد .
در این مسابقات علیرضا خداپرست موفق شد علی مومنی از استان اصفهان را شکست دهد و درمیان هشت نفر برتر کشور قرار گرفت.
علیرضا خداپرست در ادامه بازی‌های خود ساعت ۱۰ فردا با حامد ذره دوست اسنوکر باز گیلانی رقابت می‌کند.
امیر فربد خسروی، آرمین محمودی و میلاد پیرمحمدی دیگر ورزشکاران خوزستانی شرکت کننده دراین رقابت‌ها بودند که با شکست از حریفان خود از گردونه رقابت حذف شدند.
این رقابت‌ها بیست وهفتم بهمن ماه با شناخت نفرات برتر به پایان می‌رسد.
علیرضا خداپرست در ادامه بازی‌های خود ساعت ۱۰ فردا با حامد ذره دوست اسنوکر باز گیلانی رقابت می‌کند.
امیر فربد خسروی، آرمین محمودی و میلاد پیرمحمدی دیگر ورزشکاران خوزستانی شرکت کننده دراین رقابت‌ها بودند که با شکست از حریفان خود از گردونه رقابت حذف شدند.
این رقابت‌ها بیست وهفتم بهمن ماه با شناخت نفرات برتر به پایان می‌رسد.

علیرضا خداپرست در ادامه بازی‌های خود ساعت ۱۰ فردا با حامد ذره دوست اسنوکر باز گیلانی رقابت می‌کند.
امیر فربد خسروی، آرمین محمودی و میلاد پیرمحمدی دیگر ورزشکاران خوزستانی شرکت کننده دراین رقابت‌ها بودند که با شکست از حریفان خود از گردونه رقابت حذف شدند.
این رقابت‌ها بیست وهفتم بهمن ماه با شناخت نفرات برتر به پایان می‌رسد.

علیرضا خداپرست در ادامه بازی‌های خود ساعت ۱۰ فردا با حامد ذره دوست اسنوکر باز گیلانی رقابت می‌کند.
امیر فربد خسروی، آرمین محمودی و میلاد پیرمحمدی دیگر ورزشکاران خوزستانی شرکت کننده دراین رقابت‌ها بودند که با شکست از حریفان خود از گردونه رقابت حذف شدند.
این رقابت‌ها بیست وهفتم بهمن ماه با شناخت نفرات برتر به پایان می‌رسد.

علیرضا خداپرست در ادامه بازی‌های خود ساعت ۱۰ فردا با حامد ذره دوست اسنوکر باز گیلانی رقابت می‌کند.
امیر فربد خسروی، آرمین محمودی و میلاد پیرمحمدی دیگر ورزشکاران خوزستانی شرکت کننده دراین رقابت‌ها بودند که با شکست از حریفان خود از گردونه رقابت حذف شدند.
این رقابت‌ها بیست وهفتم بهمن ماه با شناخت نفرات برتر به پایان می‌رسد.