به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ این بازی، دو بار به دلیل اوضاعِ نامساعد هوا به تعویق افتاده بود و حالا، اگر حالِ هوای اهواز مساعد باشد، این دو تیمِ فولادی، چهار ساعت مانده به پایان یکشنبه به مصاف هم می‌روند.

 

 

در جدول، سپاهان با ۵۵ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد و فولاد خوزستان با ۴۵ امتیاز چهارم است.

 

 

 

**

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ این بازی، دو بار به دلیل اوضاعِ نامساعد هوا به تعویق افتاده بود و حالا، اگر حالِ هوای اهواز مساعد باشد، این دو تیمِ فولادی، چهار ساعت مانده به پایان یکشنبه به مصاف هم می‌روند.در جدول، سپاهان با ۵۵ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد و فولاد خوزستان با ۴۵ امتیاز چهارم است.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ این بازی، دو بار به دلیل اوضاعِ نامساعد هوا به تعویق افتاده بود و حالا، اگر حالِ هوای اهواز مساعد باشد، این دو تیمِ فولادی، چهار ساعت مانده به پایان یکشنبه به مصاف هم می‌روند.در جدول، سپاهان با ۵۵ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد و فولاد خوزستان با ۴۵ امتیاز چهارم است.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ این بازی، دو بار به دلیل اوضاعِ نامساعد هوا به تعویق افتاده بود و حالا، اگر حالِ هوای اهواز مساعد باشد، این دو تیمِ فولادی، چهار ساعت مانده به پایان یکشنبه به مصاف هم می‌روند.در جدول، سپاهان با ۵۵ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد و فولاد خوزستان با ۴۵ امتیاز چهارم است…

گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ این بازی، دو بار به دلیل اوضاعِ نامساعد هوا به تعویق افتاده بود و حالا، اگر حالِ هوای اهواز مساعد باشد، این دو تیمِ فولادی، چهار ساعت مانده به پایان یکشنبه به مصاف هم می‌روند.در جدول، سپاهان با ۵۵ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد و فولاد خوزستان با ۴۵ امتیاز چهارم است.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ این بازی، دو بار به دلیل اوضاعِ نامساعد هوا به تعویق افتاده بود و حالا، اگر حالِ هوای اهواز مساعد باشد، این دو تیمِ فولادی، چهار ساعت مانده به پایان یکشنبه به مصاف هم می‌روند.در جدول، سپاهان با ۵۵ امتیاز در رده