زمان جدید پایان نقل‌وانتقالات لیگ برتر فوتبال و لیگ دسته اول از سوی سازمان لیگ فوتبال اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز،سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد که دوره نقل‌وانتقالات پیش فصل لیگ برتر در فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در تاریخ ۲۸ آبان ۹۹ به پایان می‌رسد.

همچنین نقل‌و‌انتقالات پیش فصل لیگ دسته اول نیز در تاریخ ۲ آذرماه ۹۹ به پایان خواهد رسید.

زمان جدید پایان نقل‌وانتقالات لیگ برتر فوتبال و لیگ دسته اول از سوی سازمان لیگ فوتبال اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز،سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد که دوره نقل‌وانتقالات پیش فصل لیگ برتر در فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در تاریخ ۲۸ آبان ۹۹ به پایان می‌رسد. 

همچنین نقل‌و‌انتقالات پیش فصل لیگ دسته اول نیز در تاریخ ۲ آذرماه ۹۹ به پایان خواهد رسید.

زمان جدید پایان نقل‌وانتقالات لیگ برتر فوتبال و لیگ دسته اول از سوی سازمان لیگ فوتبال اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز،سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد که دوره نقل‌وانتقالات پیش فصل لیگ برتر در فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در تاریخ ۲۸ آبان ۹۹ به پایان می‌رسد. 

همچنین نقل‌و‌انتقالات پیش فصل لیگ دسته اول نیز در تاریخ ۲ آذرماه ۹۹ به پایان خواهد رسید.