رییس کمیته داوران هیئت تکواندوی خوزستان، ناظر فنی فدراسیون شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ دوره آموزشی تربیت ناظران فنی بر کار مربیان و باشگاه‌های تکواندو با هدف بالا بردن نظارت بر عملکرد فنی مربیان و باشگاه‌های ایران برگزار شد که اسماعیل اسفندیاری با گذراندن این دوره و کسب بالاترین نمره به عنوان ناظر فنی برگزیده شد.
گزارش کیفیت آموزش، اصلاح فضای باشگاه‌ها و اموزشگاه‌ها، آگاهی مربیان و همچنین بالا بردن سطح کیفی و کمی وضعیت فنی و اخلاقی از وظایف ویژه ناظران فنی است.
اسفندیاری مربی بین المللی دانش اموخته از آکادمی کوکی وان کره جنوبی و همچنین داور بین المللی از فدراسیون جهانی تکواندو دارای کمربند مشکی دان ۷ و کارشناس ارشد مدیریت است.

رییس کمیته داوران هیئت تکواندوی خوزستان، ناظر فنی فدراسیون شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ دوره آموزشی تربیت ناظران فنی بر کار مربیان و باشگاه‌های تکواندو با هدف بالا بردن نظارت بر عملکرد فنی مربیان و باشگاه‌های ایران برگزار شد که اسماعیل اسفندیاری با گذراندن این دوره و کسب بالاترین نمره به عنوان ناظر فنی برگزیده شد.
گزارش کیفیت آموزش، اصلاح فضای باشگاه‌ها و اموزشگاه‌ها، آگاهی مربیان و همچنین بالا بردن سطح کیفی و کمی وضعیت فنی و اخلاقی از وظایف ویژه ناظران فنی است.
اسفندیاری مربی بین المللی دانش اموخته از آکادمی کوکی وان کره جنوبی و همچنین داور بین المللی از فدراسیون جهانی تکواندو دارای کمربند مشکی دان ۷ و کارشناس ارشد مدیریت است

رییس کمیته داوران هیئت تکواندوی خوزستان، ناظر فنی فدراسیون شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ دوره آموزشی تربیت ناظران فنی بر کار مربیان و باشگاه‌های تکواندو با هدف بالا بردن نظارت بر عملکرد فنی مربیان و باشگاه‌های ایران برگزار شد که اسماعیل اسفندیاری با گذراندن این دوره و کسب بالاترین نمره به عنوان ناظر فنی برگزیده شد.
گزارش کیفیت آموزش، اصلاح فضای باشگاه‌ها و اموزشگاه‌ها، آگاهی مربیان و همچنین بالا بردن سطح کیفی و کمی وضعیت فنی و اخلاقی از وظایف ویژه ناظران فنی است.
اسفندیاری مربی بین المللی دانش اموخته از آکادمی کوکی وان کره جنوبی و همچنین داور بین المللی از فدراسیون جهانی تکواندو دارای کمربند مشکی دان ۷ و کارشناس ارشد مدیریت است