تیم هندبال ساحلی نوجوانان ایران به مقام سوم رقابت‌های قهرمانی جهان دست یافت.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز ؛ و به نقل از سایت فدراسیون هندبال؛ تیم هندبال ساحلی نوجوانان ایران در دیدار رده‌بندی رقابت‌های قهرمانی جهان با نتیجه ۲ بر صفر مقابل فرانسه به پیروزی رسید تا اولین مدال جهانی تاریخ هندبال ایران کسب شود.

نیمه نخست این دیدار با نتیجه ۲۰ بر ۱۶ به سود ایران به پایان رسید. بازی در ادامه و در نیمه دوم پایاپای پیش رفت و در نهایت این ملی‌پوشان ایران بودند که با نتیجه ۱۹ بر ۱۸ به پیروزی دست یافتند تا بازی در‌ مجموع ۲ بر صفر به سود ایران به پایان برسد.

ملی‌پوشان نوجوانان هندبال ساحلی با کسب مدال برنز رقابت‌های قهرمانی جهان تاریخ‌ساز شدند و عنوان اولین تیم ملی هندبال ایران را به خود اختصاص دادند که به مدال جهانی دست یافتند.

 

 

***

تیم هندبال ساحلی نوجوانان ایران به مقام سوم رقابت‌های قهرمانی جهان دست یافت.به گزارش پایگاه خبری جام سبز ؛ و به نقل از سایت فدراسیون هندبال؛ تیم هندبال ساحلی نوجوانان ایران در دیدار رده‌بندی رقابت‌های قهرمانی جهان با نتیجه ۲ بر صفر مقابل فرانسه به پیروزی رسید تا اولین مدال جهانی تاریخ هندبال ایران کسب شود.یمه نخست این دیدار با نتیجه ۲۰ بر ۱۶ به سود ایران به پایان رسید. بازی در ادامه و در نیمه دوم پایاپای پیش رفت و در نهایت این ملی‌پوشان ایران بودند که با نتیجه ۱۹ بر ۱۸ به پیروزی دست یافتند تا بازی در‌ مجموع ۲ بر صفر به سود ایران به پایان برسد.ملی‌پوشان نوجوانان هندبال ساحلی با کسب مدال برنز رقابت‌های قهرمانی جهان تاریخ‌ساز شدند و عنوان اولین تیم ملی هندبال ایران را به خود اختصاص دادند که به مدال جهانی دست یافتند.یم هندبال ساحلی نوجوانان ایران به مقام سوم رقابت‌های قهرمانی جهان دست یافت.به گزارش پایگاه خبری جام سبز ؛ و به نقل از سایت فدراسیون هندبال؛ تیم هندبال ساحلی نوجوانان ایران در دیدار رده‌بندی رقابت‌های قهرمانی جهان با نتیجه ۲ بر صفر مقابل فرانسه به پیروزی رسید تا اولین مدال جهانی تاریخ هندبال ایران کسب شود.نیمه نخست این دیدار با نتیجه ۲۰ بر ۱۶ به سود ایران به پایان رسید. بازی در ادامه و در نیمه دوم پایاپای پیش رفت و در نهایت این ملی‌پوشان ایران بودند که با نتیجه ۱۹ بر ۱۸ به پیروزی دست یافتند تا بازی در‌ مجموع ۲ بر صفر به سود ایران به پایان برسد.ملی‌پوشان نوجوانان هندبال ساحلی با کسب مدال برنز رقابت‌های قهرمانی جهان تاریخ‌ساز شدند و عنوان اولین تیم ملی هندبال ایران را به خود اختصاص دادند که به مدال جهانی دست یافتند.