تیم کوهنوردی استان خوزستان که برای اولین بار به عنوان تیم مستقل اقدام به صعود کرده بود، پس از چند روز تلاش در نهایت سه شنبه بعد از ظهر موفق به فتح قله لنین با ارتفاع ۷۱۳۴ متر.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛تیم خوزستان بامداد جمعه سی و یکم تیرماه ساعت ۴ بامداد بیس کمپ را به مقصد کمپ یک با ارتفاع ۴۴۴۴ متر ترک کرد.

 

در روز دوم نیز حرکت ۴:۵۰ دقیقه بامداد به سمت کمپ دوم شروع شد و تیم پر تلاش خوزستان ساعت ۱۳:۳۵ سلامت در مقصد به استراحت پرداختند.

 

همچنین در روز سوم با توجه به فاصله کوتاه کمپ دوم تا سوم کوهنوردان خوزستانی کمی دیرتر اقدام به صعود کردند که البته با وجود شرایط ناپایدار جوی در بین راه یک ساعت تاخیر را در بر داشت. روز سوم صعود (یکشنبه دوم تیرماه) تیم قدرتمند کوهنوردان خوزستانی در حالی در کمپ سوم به استراحت پرداختند که شرایط جوی نامناسب و ناپایدار حاکم بود که در نهایت منجر به یک روز تعلل در فتح قله شد.

اما پس از صبوری و بررسی شرایط آب و هوایی و در روز پنجم، کوهنوردان خوزستانی که متشکل از چهار همنورد به نام‌های داود نجفی، علی رضا عابدنژاد، ابراهیم شکری و حبیب عکرش می‌باشد طی اقدام به صعود بالاخره موفق به فتح قله لنین در کوه مورا آلای شدند.

 

**

 تیم کوهنوردی استان خوزستان که برای اولین بار به عنوان تیم مستقل اقدام به صعود کرده بود، پس از چند روز تلاش در نهایت سه شنبه بعد از ظهر موفق به فتح قله لنین با ارتفاع ۷۱۳۴ متر.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛تیم خوزستان بامداد جمعه سی و یکم تیرماه ساعت ۴ بامداد بیس کمپ را به مقصد کمپ یک با ارتفاع ۴۴۴۴ متر ترک کرد.

در روز دوم نیز حرکت ۴:۵۰ دقیقه بامداد به سمت کمپ دوم شروع شد و تیم پر تلاش خوزستان ساعت ۱۳:۳۵ سلامت در مقصد به استراحت پرداختند.

همچنین در روز سوم با توجه به فاصله کوتاه کمپ دوم تا سوم کوهنوردان خوزستانی کمی دیرتر اقدام به صعود کردند که البته با وجود شرایط ناپایدار جوی در بین راه یک ساعت تاخیر را در بر داشت. روز سوم صعود (یکشنبه دوم تیرماه) تیم قدرتمند کوهنوردان خوزستانی در حالی در کمپ سوم به استراحت پرداختند که شرایط جوی نامناسب و ناپایدار حاکم بود که در نهایت منجر به یک روز تعلل در فتح قله شد.

اما پس از صبوری و بررسی شرایط آب و هوایی و در روز پنجم، کوهنوردان خوزستانی که متشکل از چهار همنورد به نام‌های داود نجفی، علی رضا عابدنژاد، ابراهیم شکری و حبیب عکرش می‌باشد طی اقدام به صعود بالاخره موفق به فتح قله لنین در کوه مورا آلای شدند.