سه خوزستانی در اولین اردوی  تیم‌ملی بوکس در سال جدید حضور دارند.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز ، سرمربی تیم‌ملی، ۱۴ بوکسور را به اردوی تیم‌ملی برای آغاز تمرینات در سال ۱۴۰۰ فراخواند که در لیست دعوت شدگان نام سه خوزستانی دیده می‌شود.
اشکان رضایی در وزن ۶۳ کیلوگرم، مسلم مقصودی در وزن ۶۹ کیلوگرم و سیاوش امیدی در وزن ۸۱ کیلوگرم، سه بوکسور خوزستانی دعوت شده به این اردو هستند. اردوی تیم‌ملی که از امروز (۱۴ فروردین‌ماه) در تهران آغاز شده است، تا ۱۸ فروردین ادامه خواهد داشت.
در روز پایانی اردو نیز در شش وزن مسابقه انتخابی برگزار می‌شود و پس از بررسی شرایط فنی بوکسورها، کادرفنی تیم‌ملی درباره ترکیب اعزامی تیم ایران به مسابقات قهرمانی آسیا تصمیم‌گیری می‌کند. رقابت‌های آسیایی نیز خردادماه در هند برگزار خواهد شد.
اشکان رضایی در وزن ۶۳ کیلوگرم، مسلم مقصودی در وزن ۶۹ کیلوگرم و سیاوش امیدی در وزن ۸۱ کیلوگرم، سه بوکسور خوزستانی دعوت شده به این اردو هستند. اردوی تیم‌ملی که از امروز (۱۴ فروردین‌ماه) در تهران آغاز شده است، تا ۱۸ فروردین ادامه خواهد داشت.

در روز پایانی اردو نیز در شش وزن مسابقه انتخابی برگزار می‌شود و پس از بررسی شرایط فنی بوکسورها، کادرفنی تیم‌ملی درباره ترکیب اعزامی تیم ایران به مسابقات قهرمانی آسیا تصمیم‌گیری می‌کند. رقابت‌های آسیایی نیز خردادماه در هند برگزار خواهد شد.

اشکان رضایی در وزن ۶۳ کیلوگرم، مسلم مقصودی در وزن ۶۹ کیلوگرم و سیاوش امیدی در وزن ۸۱ کیلوگرم، سه بوکسور خوزستانی دعوت شده به این اردو هستند. اردوی تیم‌ملی که از امروز (۱۴ فروردین‌ماه) در تهران آغاز شده است، تا ۱۸ فروردین ادامه خواهد داشت.
در روز پایانی اردو نیز در شش وزن مسابقه انتخابی برگزار می‌شود و پس از بررسی شرایط فنی بوکسورها، کادرفنی تیم‌ملی درباره ترکیب اعزامی تیم ایران به مسابقات قهرمانی آسیا تصمیم‌گیری می‌کند. رقابت‌های آسیایی نیز خردادماه در هند برگزار خواهد شد.