به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛رقابت های کشتی فرنگیجشنواره نونهالان کشور یادواره جانباختگان حادثه متروپل آبادان با شناخت تیم های برتر به پایان رسید.

 

این پیکارها شب گذشته ۲۷ خردادماه پس از رقابت ۲۶۳ کشتی گیر در اهواز به پایان رسید.

کشتی گیرانی از استان های لرستان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر، منطقه آزاد اروند، تیم ملی عراق و کشتی گیران منتخب استان خوزستان برگزار شد.

در پایان نیز خوزستان با ۳۰۵ امتیاز به مقام قهرمانی رسید، تیم ملی عراق با ۱۰۳ امتیاز دوم شد و بوشهر با ۸۴ امتیاز مقام سوم را به خود اختصاص داد.

 

***

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛رقابت های کشتی فرنگی جشنواره نونهالان کشور یادواره جانباختگان حادثه متروپل آبادان با شناخت تیم های برتر به پایان رسید.این پیکارها شب گذشته ۲۷ خردادماه پس از رقابت ۲۶۳ کشتی گیر در اهواز به پایان رسید.کشتی گیرانی از استان های لرستان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر، منطقه آزاد اروند، تیم ملی عراق و کشتی گیران منتخب استان خوزستان برگزار شد.در پایان نیز خوزستان با ۳۰۵ امتیاز به مقام قهرمانی رسید، تیم ملی عراق با ۱۰۳ امتیاز دوم . و بوشهر با ۸۴ امتیاز مقام سوم را به خود اختصاص داد.به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛رقابت های کشتی فرنگی جشنواره نونهالان کشور یادواره جانباختگان حادثه متروپل آبادان با شناخت تیم های برتر به پایان رسید.این پیکارها شب گذشته ۲۷ خردادماه پس از رقابت ۲۶۳ کشتی گیر در اهواز به پایان رسید.کشتی گیرانی از استان های لرستان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر، منطقه آزاد اروند، تیم ملی عراق و کشتی گیران منتخب استان خوزستان برگزار شد.در پایان نیز خوزستان با ۳۰۵ امتیاز به مقام قهرمانی رسید، تیم ملی عراق با ۱۰۳ امتیاز دوم شد و بوشهر با ۸۴ امتیاز مقام سوم را به خود اختصاص دادبه گزارش پایگاه خبری جام سبز؛رقابت های کشتی فرنگی جشنواره نونهالان کشور یادواره جانباختگان حادثه متروپل آبادان با شناخت تیم های برتر به پایان رسید.

این پیکارها شب گذشته ۲۷ خردادماه پس از رقابت ۲۶۳ کشتی گیر در اهواز به پایان رسید.کشتی گیرانی از استان های لرستان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر، منطقه آزاد اروند، تیم ملی عراق و کشتی گیران منتخب استان خوزستان برگزار شد.در پایان نیز خوزستان با ۳۰۵ امتیاز به مقام قهرمانی رسید، تیم ملی عراق با ۱۰۳ امتیاز دوم . و بوشهر با ۸۴ امتیاز مقام سوم را به خود اختصاص داد.