با اعلام نظر سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشور، دو مربی و ۱۰ کشتی‌گیر خوزستانی، به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان دعوت شدند.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز، لقمان رضایی مربی خوزستانی تیم ملی کشتی فرنگی کشور، اظهار داشت: ۱۰ کشتی‌گیر و دو مربی خوزستانی، با اعلام محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشور، به اردوی آماده‌سازی جهت اعزام به مسابقات جهانی صربستان دعوت شدند.

وی افزود:  شنبه ۲۶ مهرماه، نخستین روز از اردو را پشت سر گذاشتیم و از تمامی بازیکنان و کادر فنی، تست سلامت کرونا گرفته شد که بعد از دریافت پاسخ نهایی آزمایش‌ها، اردوی آماده‌سازی آغاز خواهد شد.

اسامی دعوت‌ شدگان:

لقمان رضایی (مربی), پویا دادمرز، حسین اسدی، رامین طاهری (ایذه)، حبیب‌الله اخلاقی (مربی), امین کاویانی و پویا ناصرپور (اندیمشک)، دانیال سهرابی (شوش دانیال)، امیر قاسمی منجزی (اهواز)، محمد ناقوسی (دزفول)، مهدی محسن نژاد (بهبهان) و امین میرزازاده (گتوند)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعلام نظر سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشور، دو مربی و ۱۰ کشتی‌گیر خوزستانی، به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان دعوت شدند.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز، لقمان رضایی مربی خوزستانی تیم ملی کشتی فرنگی کشور، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: ۱۰ کشتی‌گیر و دو مربی خوزستانی، با اعلام محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشور، به اردوی آماده‌سازی جهت اعزام به مسابقات جهانی صربستان دعوت شدند.

وی افزود:  شنبه ۲۶ مهرماه، نخستین روز از اردو را پشت سر گذاشتیم و از تمامی بازیکنان و کادر فنی، تست سلامت کرونا گرفته شد که بعد از دریافت پاسخ نهایی آزمایش‌ها، اردوی آماده‌سازی آغاز خواهد شد.

اسامی دعوت‌ شدگان:

لقمان رضایی (مربی), پویا دادمرز، حسین اسدی، رامین طاهری (ایذه)، حبیب‌الله اخلاقی (مربی), امین کاویانی و پویا ناصرپور (اندیمشک)، دانیال سهرابی (شوش دانیال)، امیر قاسمی منجزی (اهواز)، محمد ناقوسی (دزفول)، مهدی محسن نژاد (بهبهان) و امین میرزازاده (گتوند

اعلام نظر سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشور، دو مربی و ۱۰ کشتی‌گیر خوزستانی، به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان دعوت شدند.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز، لقمان رضایی مربی خوزستانی تیم ملی کشتی فرنگی کشور، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: ۱۰ کشتی‌گیر و دو مربی خوزستانی، با اعلام محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشور، به اردوی آماده‌سازی جهت اعزام به مسابقات جهانی صربستان دعوت شدند.

وی افزود:  شنبه ۲۶ مهرماه، نخستین روز از اردو را پشت سر گذاشتیم و از تمامی بازیکنان و کادر فنی، تست سلامت کرونا گرفته شد که بعد از دریافت پاسخ نهایی آزمایش‌ها، اردوی آماده‌سازی آغاز خواهد شد.

اسامی دعوت‌ شدگان:

لقمان رضایی (مربی), پویا دادمرز، حسین اسدی، رامین طاهری (ایذه)، حبیب‌الله اخلاقی (مربی), امین کاویانی و پویا ناصرپور (اندیمشک)، دانیال سهرابی (شوش دانیال)، امیر قاسمی منجزی (اهواز)، محمد ناقوسی (دزفول)، مهدی محسن نژاد (بهبهان) و امین میرزازاده (گتوند