دژاگه بازیکن جدید فولاد می گوید از اینکه در این تیم بزرگ حضور دارد، خوشحال است.

اشکان دژاگه دباره حضور در تیم فولاد، اظهار کرد: خیلی خوشحالم که در تیم بزرگ فولاد هستم. چند روزی با این تیم تمرین کردم و اردوی ترکیه نیز خوب بود.

 

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛دو بازی بسیار خوب در اردوی ترکیه انجام دادیم و امیدوارم این روند خوب ادامه داشته باشد.

دژاگه درباره کار کردن زیر نظر جواد نکونام، خاطرنشان کرد: همه می دانند من با آقای نکونام چند سال در تیم ملی و همچنین العربی همبازی بودم. نکونام در کار مربیگری خیلی موفق بوده است و خیلی خوشحالم که می‌توانم دوباره با او کار کنم و به تیم فولاد کمک کنم.

 

***

ایسنا/خوزستان دژاگه بازیکن جدید فولاد می گوید از اینکه در این تیم بزرگ حضور دارد، خوشحال است.اشکان دژاگه دباره حضور در تیم فولاد، اظهار کرد: خیلی خوشحالم که در تیم بزرگ فولاد هستم. چند روزی با این تیم تمرین کردم و اردوی ترکیه نیز خوب بودـبه گزارش پایگاه خبری جام سبز؛دو بازی بسیار خوب در اردوی ترکیه انجام دادیم و امیدوارم این روند خوب ادامه داشته باشد.دژاگه درباره کار کردن زیر نظر جواد نکونام، خاطرنشان کرد: همه می دانند من با آقای نکونام چند سال در تیم ملی و همچنین العربی همبازی بودم. نکونام در کار مربیگری خیلی موفق بوده است و خیلی خوشحالم که می‌توانم دوباره با او کار کنم و به تیم فولاد کمک کنم.یسنا/خوزستان دژاگه بازیکن جدید فولاد می گوید از اینکه در این تیم بزرگ حضور دارد، خوشحال است.اشکان دژاگه دباره حضور در تیم فولاد، اظهار کرد: خیلی خوشحالم که در تیم بزرگ فولاد هستم. چند روزی با این تیم تمرین کردم و اردوی ترکیه نیز خوب بودـبه گزارش پایگاه خبری جام سبز؛دو بازی بسیار خوب در اردوی ترکیه انجام دادیم و امیدوارم این روند خوب ادامه داشته باشد.دژاگه درباره کار کردن زیر نظر جواد نکونام، خاطرنشان کرد: همه می دانند من با آقای نکونام چند سال در تیم ملی و همچنین العربی همبازی بودم. نکونام در کار مربیگری خیلی موفق بوده است و خیلی خوشحالم که می‌توانم دوباره با او کار کنم و به تیم فولاد کمک کنم.