دیدار تیم‌های پرسپولیس و صنعت نفت در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز، در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، در حالی قرار است تیم‌های پرسپولیس و صنعت نفت در ورزشگاه آزادی به مصاف هم بروند که ساعتی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه با توجه به مصوبه جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا و تشدید محدودیت‌ها برای کنترل این بیماری، از روز شنبه اول آذر ورزشگاه آزادی ۲ هفته تعطیل است.

پس از انتشار این خبر، صحبت‌هایی مبنی بر لغو دیدار پرسپولیس و صنعت نفت شنیده می‌شد که مشخص شد، دیدار تیم‌های پرسپولیس و صنعت نفت در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش پایگته خبری جام سبز، در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، در حالی قرار است تیم‌های پرسپولیس و صنعت نفت در ورزشگاه آزادی به مصاف هم بروند که ساعتی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه با توجه به مصوبه جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا و تشدید محدودیت‌ها برای کنترل این بیماری، از روز شنبه اول آذر ورزشگاه آزادی ۲ هفته تعطیل است.

پس از انتشار این خبر، صحبت‌هایی مبنی بر لغو دیدار پرسپولیس و صنعت نفت شنیده می‌شد که با پیگیری‌های خبرنگار ما مشخص شد، دیدار تیم‌های پرسپولیس و صنعت نفت در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود

ایران در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

 

به گزارش پایگته خبری جام سبز، در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، در حالی قرار است تیم‌های پرسپولیس و صنعت نفت در ورزشگاه آزادی به مصاف هم بروند که ساعتی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه با توجه به مصوبه جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا و تشدید محدودیت‌ها برای کنترل این بیماری، از روز شنبه اول آذر ورزشگاه آزادی ۲ هفته تعطیل است.

پس از انتشار این خبر، صحبت‌هایی مبنی بر لغو دیدار پرسپولیس و صنعت نفت شنیده می‌شد که با پیگیری‌های خبرنگار ما مشخص شد، دیدار تیم‌های پرسپولیس و صنعت نفت در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود