رئیس پلیس

رئیس پلیس راه آبادان گفت:جاده آبادان – اهواز از صبح امروز چهارشنبه برای تردد خودروهای سواری و سبک باز گشایی شده است.

 

سرگرد بهنام طیبی اظهار داشت:با توجه به وضعیت پیش آمده در پل بحره در کیلومتر ۲ جاده اهواز به آبادان تردد خودروهای سنگین، اتوبوس و تریلر از جاده آبادان به اهواز و نیز باند برگشت ممنوع است.
وی افزود:پلیس راه آبادان از تردد خودروها سنگین به خصوص اتوبوس برای حفظ جان مسافران در این مسیر جلوگیری می کند.
سرگرد طیبی جاده خرمشهر به اهواز (امام جعفر ضادق (ع)) را همچنان بسته اعلام کرد و افزود:رانندگان وسایل سنگین و اتوبوس های مسافری می توانند از جاده جایگزین اهواز به خرمشهر تردد کنند.
طغیان رودخانه کارون موجب آب گرفتگی بخش هایی از جاده اهواز- آبادان به ویژه در محدوده پل بحره در چند روز گذشته شد.

 

سرگرد بهنام طیبی اظهار داشت:با توجه به وضعیت پیش آمده در پل بحره در کیلومتر ۲ جاده اهواز به آبادان تردد خودروهای سنگین، اتوبوس و تریلر از جاده آبادان به اهواز و نیز باند برگشت ممنوع است.
وی افزود:پلیس راه آبادان از تردد خودروها سنگین به خصوص اتوبوس برای حفظ جان مسافران در این مسیر جلوگیری می کند.
سرگرد طیبی جاده خرمشهر به اهواز (امام جعفر ضادق (ع)) را همچنان بسته اعلام کرد و افزود:رانندگان وسایل سنگین و اتوبوس های مسافری می توانند از جاده جایگزین اهواز به خرمشهر تردد کنند.
طغیان رودخانه کارون موجب آب گرفتگی بخش هایی از جاده اهواز- آبادان به ویژه در محدوده پل بحره در چند روز گذشته شد.

 

سرگرد بهنام طیبی اظهار داشت:با توجه به وضعیت پیش آمده در پل بحره در کیلومتر ۲ جاده اهواز به آبادان تردد خودروهای سنگین، اتوبوس و تریلر از جاده آبادان به اهواز و نیز باند برگشت ممنوع است.
وی افزود:پلیس راه آبادان از تردد خودروها سنگین به خصوص اتوبوس برای حفظ جان مسافران در این مسیر جلوگیری می کند.
سرگرد طیبی جاده خرمشهر به اهواز (امام جعفر ضادق (ع)) را همچنان بسته اعلام کرد و افزود:رانندگان وسایل سنگین و اتوبوس های مسافری می توانند از جاده جایگزین اهواز به خرمشهر تردد کنند.
طغیان رودخانه کارون موجب آب گرفتگی بخش هایی از جاده اهواز- آبادان به ویژه در محدوده پل بحره در چند روز گذشته شد.