تیم فولاد خوزستان با جهش دوباره در رده ۱۷۵ جهان قرار گرفت.

سایت فدراسیون بین‌المللی آمار و تاریخ فوتبال (IFFHS) امروز اقدام به انتشار ۳۰۰ تیم برتر باشگاهی دنیای فوتبال کرد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز، در این رده بندی تیم فولاد که پیش از این نیز در رده بندی جهانی صعود داشت، مجددا از جایگاه ۱۹۲ به رتبه ۱۷۵ جهان رسیدند.تیم فولاد همچنان بهترین تیم ایرانی در این رده بندی هستند؛ این تیم در میان تیم های آسیایی در جایگاه نهم قرار دارد.

 

 

 

***

تیم فولاد خوزستان با جهش دوباره در رده ۱۷۵ جهان قرار گرفت.سایت فدراسیون بین‌المللی آمار و تاریخ فوتبال (IFFHS) امروز اقدام به انتشار ۳۰۰ تیم برتر باشگاهی دنیای فوتبال کرد.به گزارش پایگاه خبری جام سبز، در این رده بندی تیم فولاد که پیش از این نیز در رده بندی جهانی صعود داشت، مجددا از جایگاه ۱۹۲ به رتبه ۱۷۵ جهان رسیدند.تیم فولاد همچنان بهترین تیم ایرانی در این رده بندی هستند؛ این تیم در میان تیم های آسیایی در جایگاه نهم قرار دارد.تیم فولاد خوزستان با جهش دوباره در رده ۱۷۵ جهان قرار گرفت.سایت فدراسیون بین‌المللی آمار و تاریخ فوتبال (IFFHS) امروز اقدام به انتشار ۳۰۰ تیم برتر باشگاهی دنیای فوتبال کرد.به گزارش پایگاه خبری جام سبز، در این رده بندی تیم فولاد که پیش از این نیز در رده بندی جهانی صعود داشت، مجددا از جایگاه ۱۹۲ به رتبه ۱۷۵ جهان رسیدند.تیم فولاد همچنان بهترین تیم ایرانی در این رده بندی هستند؛ این تیم در میان تیم های آسیایی در جایگاه نهم قرار دارد. یم فولاد خوزستان با جهش دوباره در رده ۱۷۵ جهان قرار گرفت.سایت فدراسیون بین‌المللی آمار و تاریخ فوتبال (IFFHS) امروز اقدام به انتشار ۳۰۰ تیم برتر باشگاهی دنیای فوتبال کرد.به گزارش پایگاه خبری جام سبز، در این رده بندی تیم فولاد که پیش از این نیز در رده بندی جهانی صعود داشت، مجددا از جایگاه ۱۹۲ به رتبه ۱۷۵ جهان رسیدند.تیم فولاد همچنان بهترین تیم ایرانی در این رده بندی هستند؛ این تیم در میان تیم های آسیایی در جایگاه نهم قرار دارد.