تیم فوتسال زنان باشگاه ملی‌حفاری به تیم داری خود در سوپرلیگ کشور ادامه می دهد.

به گزارش  پایگاه خبری جام سبز،جلسه ای در خصوص تعیین تکلیف تیم داری ملی حفاری در سوپرلیگ فوتسال زنان کشور با حضور مسوولان شرکت مناطق نفت خیز جنوب و ملی حفاری برگزار و در نهایت تصمیم به ادامه تیم داری حفاری گرفته شد.

 

 

 

 

مدیرعامل باشگاه ملی حفاری با تایید این خبر، گفت:  تیم برای حضور موفق در سوپرلیگ به زودی بسته خواهد شد.

 

گفتنی است پیش از این عنوان شده بود که احتمال دارد تیم فوتسال حفاری برای حضور در سوپر لیگ کشور به شرکت نفت سپرده شود.

 

****

 تیم فوتسال زنان باشگاه ملی‌حفاری به تیم داری خود در سوپرلیگ کشور ادامه می دهد.

به گزارش  پایگاه خبری جام سبز،جلسه ای در خصوص تعیین تکلیف تیم داری ملی حفاری در سوپرلیگ فوتسال زنان کشور با حضور مسوولان شرکت مناطق نفت خیز جنوب و ملی حفاری برگزار و در نهایت تصمیم به ادامه تیم داری حفاری گرفته شد. 

مدیرعامل باشگاه ملی حفاری با تایید این خبر، گفت:  تیم برای حضور موفق در سوپرلیگ به زودی بسته خواهد شد.

گفتنی است پیش از این عنوان شده بود که احتمال دارد تیم فوتسال حفاری برای حضور در سوپر لیگ کشور به شرکت نفت سپرده شود.

 تیم فوتسال زنان باشگاه ملی‌حفاری به تیم داری خود در سوپرلیگ کشور ادامه می دهد.

به گزارش  پایگاه خبری جام سبز،جلسه ای در خصوص تعیین تکلیف تیم داری ملی حفاری در سوپرلیگ فوتسال زنان کشور با حضور مسوولان شرکت مناطق نفت خیز جنوب و ملی حفاری برگزار و در نهایت تصمیم به ادامه تیم داری حفاری گرفته شد. 

مدیرعامل باشگاه ملی حفاری با تایید این خبر، گفت:  تیم برای حضور موفق در سوپرلیگ به زودی بسته خواهد شد.

گفتنی است پیش از این عنوان شده بود که احتمال دارد تیم فوتسال حفاری برای حضور در سوپر لیگ کشور به شرکت نفت سپرده شود.