شطرنج باز استان خوزستان در مسابقات قهرمانی کشور به ششمین پیروزی خود دست پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز، در دور نهایی مرحله نهایی رقابت‌های شطرنج قهرمانی کشور، استاد بزرگ پویا ایدنی و پویا درینی از استان کرمان، در هتل ورزش تهران در مقابل یکدیگر صف آرایی کردند.
در پایان این رقابت ورزشکار استان کرمان نتیجه را به حریف خود واگذار کرد.
ایدنی با کسب این پیروزی با هفت و نیم امتیاز پس از پرهام مقصودلو درمکان دوم جدول رده بندی باقی ماند.
وی درادامه بازی‌های خود ساعت ۱۷ امروز در مقابل بردیا دانشور از تهران قرار می‌گیرد.
استادبزرگ شطرنج خوزستان پیش از این مقابل آرمان حاکمی، مسعود مصدق پور، مانی جاهدی، مهدی نیکوکار، مهدی غلامی اوریمی به برتری دست یافت و دربرابر آرین غلامی، پرهام مقصودلو و سید خلیل موسوی به تساوی رضایت داد.

مرحله نهایی رقابت‌های شطرنج قهرمانی کشور بیست وچهارم فروردین ماه با شناخت نفرات برتر به پایان می‌رسد.

شرکت کنندگان دراین پیکار‌ها با رعایت دستور العمل‌های بهداشتی به صورت حضوری در ۱۵ دور به رقابت می‌پردازند.
نفرات اول و دوم این پیکار‌ها به ترتیب جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا را بدست می‌آورند.

شطرنج باز استان خوزستان در مسابقات قهرمانی کشور به ششمین پیروزی خود دست پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز، در دور نهایی مرحله نهایی رقابت‌های شطرنج قهرمانی کشور، استاد بزرگ پویا ایدنی و پویا درینی از استان کرمان، در هتل ورزش تهران در مقابل یکدیگر صف آرایی کردند.
در پایان این رقابت ورزشکار استان کرمان نتیجه را به حریف خود واگذار کرد.
ایدنی با کسب این پیروزی با هفت و نیم امتیاز پس از پرهام مقصودلو درمکان دوم جدول رده بندی باقی ماند.

شطرنج باز استان خوزستان در مسابقات قهرمانی کشور به ششمین پیروزی خود دست پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز، در دور نهایی مرحله نهایی رقابت‌های شطرنج قهرمانی کشور، استاد بزرگ پویا ایدنی و پویا درینی از استان کرمان، در هتل ورزش تهران در مقابل یکدیگر صف آرایی کردند.
در پایان این رقابت ورزشکار استان کرمان نتیجه را به حریف خود واگذار کرد.
ایدنی با کسب این پیروزی با هفت و نیم امتیاز پس از پرهام مقصودلو درمکان دوم جدول رده بندی باقی ماند.