به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ با حکم میرشاد ماجدی، سرپرست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران سرپرست هیات فوتبال استان خوزستان منصوب شد.

پس از پایان دوره ریاست طالقانی رئیس هیات فوتبال استان، با حکم رئیس فدراسیون، عبدالعظیم آل کثیر به عنوان سرپرست هیات فوتبال استان خوزستان منصوب شد.

آل کثیر از داروان ملی و خوشنام فوتبال کشور است سابقه سرپرستی تیم فوتبال پگاه خوزستان در لیگ آزادگان، مسئول کمیته داوران هیات فوتبال خوزستان، رئیس اداره ورزش و جوانان شوش و مشاور عالی مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان را در کارنامه ورزشی خود دارد

براساس حکم ابلاغ شده، عبدالعظیم آل کثیر تا برگزاری انتخابات مجمع هیات، سرپرستی هیات فوتبال استان خوزستان، را برعهده خواهد داشت.

پایگاه خبری جام سبز این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می‌نماییم.

 

*

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ با حکم میرشاد ماجدی، سرپرست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران سرپرست هیات فوتبال استان خوزستان منصوب شد.پس از پایان دوره ریاست طالقانی رئیس هیات فوتبال استان، با حکم رئیس فدراسیون، عبدالعظیم آل کثیر به عنوان سرپرست هیات فوتبال استان خوزستان منصوب شد.ل کثیر از داروان ملی و خوشنام فوتبال کشور است سابقه سرپرستی تیم فوتبال پگاه خوزستان در لیگ آزادگان، مسئول کمیته داوران هیات فوتبال خوزستان، رئیس اداره ورزش و جوانان شوش و مشاور عالی مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان را در کارنامه ورزشی خود داردبراساس حکم ابلاغ شده، عبدالعظیم آل کثیر تا برگزاری انتخابات مجمع هیات، سرپرستی هیات فوتبال استان خوزستان، را برعهده خواهد داشت.ه گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ با حکم میرشاد ماجدی، سرپرست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران سرپرست هیات فوتبال استان خوزستان منصوب شد.پس از پایان دوره ریاست طالقانی رئیس هیات فوتبال استان، با حکم رئیس فدراسیون، عبدالعظیم آل کثیر به عنوان سرپرست هیات فوتبال استان خوزستان منصوب شد.آل کثیر از داروان ملی و خوشنام فوتبال کشور است سابقه سرپرستی تیم فوتبال پگاه خوزستان در لیگ آزادگان، مسئول کمیته داوران هیات فوتبال خوزستان، رئیس اداره ورزش و جوانان شوش و مشاور عالی مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان را در کارنامه ورزشی خود داردراساس حکم ابلاغ شده، عبدالعظیم آل کثیر تا برگزاری انتخابات مجمع هیات، سرپرستی هیات فوتبال استان خوزستان، را برعهده خواهد داشت.