فرنگی کاران خوزستانی در رقابت های بین المللی جام ساساری به سه مدال طلا و یک نشان برنز رسیدند.

رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام ساساری شب گذشته یکشنبه در کشور ایتالیا به پایان رسید که فرنگی کاران عضو تیم ایران، به چهار مدال دست پیدا کردند.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز، در این رقابت ها در وزن ۶۳ کیلوگرم سعید اسمعیلی لیوسی، در وزن ۷۷ کیلوگرم مسعود کاوسی و در وزن ۸۲ کیلوگرم علیرضا مهمدی به مدال طلا رسیدند و در وزن ۹۷ کیلوگرم شایان حبیب زارع به نشان برنز دست پیدا کرد.

در پایان این مسابقات فرنگی کاران ایران با ۷ مدال طلا، ۲ مدال نقره و یک مدال برنز به عنوان قهرمانی دست پیدا کردند.

 

 

 

***

 فرنگی کاران خوزستانی در رقابت های بین المللی جام ساساری به سه مدال طلا و یک نشان برنز رسیدند.رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام ساساری شب گذشته یکشنبه در کشور ایتالیا به پایان رسید که فرنگی کاران عضو تیم ایران، به چهار مدال دست پیدا کردند.به گزارش پایگاه خبری جام سبز، در این رقابت ها در وزن ۶۳ کیلوگرم سعید اسمعیلی لیوسی، در وزن ۷۷ کیلوگرم مسعود کاوسی و در وزن ۸۲ کیلوگرم علیرضا مهمدی به مدال طلا رسیدند و در وزن ۹۷ کیلوگرم شایان حبیب زارع به نشان برنز دست پیدا کرد.در پایان این مسابقات فرنگی کاران ایران با ۷ مدال طلا، ۲ مدال نقره و یک مدال برنز به عنوان قهرمانی دست پیدا کردند.فرنگی کاران خوزستانی در رقابت های بین المللی جام ساساری به سه مدال طلا و یک نشان برنز رسیدند.رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام ساساری شب گذشته یکشنبه در کشور ایتالیا به پایان رسید که فرنگی کاران عضو تیم ایران، به چهار مدال دست پیدا کردند.به گزارش پایگاه خبری جام سبز، در این رقابت ها در وزن ۶۳ کیلوگرم سعید اسمعیلی لیوسی، در وزن ۷۷ کیلوگرم مسعود کاوسی و در وزن ۸۲ کیلوگرم علیرضا مهمدی به مدال طلا رسیدند و در وزن ۹۷ کیلوگرم شایان حبیب زارع به نشان برنز دست پیدا کرد.در پایان این مسابقات فرنگی کاران ایران با ۷ مدال طلا، ۲ مدال نقره و یک مدال برنز به عنوان قهرمانی دست پیدا کردند.