هدایت تیم فوتسال «دبا الحصن» شارجه امارات به مربیان استان خوزستان سپرده شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز، یعقوب مراقی، کیاوش علاسوند، امین بویراحمدی و ریاح محمدی اهوازی به ترتیب به عنوان سرمربی، مربی، مربی بدنساز و مربی دروازه‌بانان تیم فوتسال دبا الحصن شارجه امارات در مسابقات فصل آینده لیگ برتر باشگاه‌های امارات فعالیت خواهند کرد.

تمرینات تیم فوتسال دبا الحصن شارجه امارات از سی و یکم تیرماه سال جاری آغاز شد.

 

 

*****

هدایت تیم فوتسال «دبا الحصن» شارجه امارات به مربیان استان خوزستان سپرده شد.به گزارش پایگاه خبری جام سبز، یعقوب مراقی، کیاوش علاسوند، امین بویراحمدی و ریاح محمدی اهوازی به ترتیب به عنوان سرمربی، مربی، مربی بدنساز و مربی دروازه‌بانان تیم فوتسال دبا الحصن شارجه امارات در مسابقات فصل آینده لیگ برتر باشگاه‌های امارات فعالیت خواهند کرد.تمرینات تیم فوتسال دبا الحصن شارجه امارات از سی و یکم تیرماه سال جاری آغاز شد.مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های امارات از شهریورماه امسال آغاز می‌شود و فروردین سال آینده با شناخت تیم‌های برتر به پایان می‌رسد.هدایت تیم فوتسال «دبا الحصن» شارجه امارات به مربیان استان خوزستان سپرده شد.به گزارش پایگاه خبری جام سبز، یعقوب مراقی، کیاوش علاسوند، امین بویراحمدی و ریاح محمدی اهوازی به ترتیب به عنوان سرمربی، مربی، مربی بدنساز و مربی دروازه‌بانان تیم فوتسال دبا الحصن شارجه امارات در مسابقات فصل آینده لیگ برتر باشگاه‌های امارات فعالیت خواهند کرد.تمرینات تیم فوتسال دبا الحصن شارجه امارات از سی و یکم تیرماه سال جاری آغاز شد.مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های امارات از شهریورماه امسال آغاز می‌شود و فروردین سال آینده با شناخت تیم‌های برتر به پایان می‌رسد.مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های امارات از شهریورماه امسال آغاز می‌شود و فروردین سال آینده با شناخت تیم‌های برتر به پایان می‌رسد.هدایت تیم فوتسال «دبا الحصن» شارجه امارات به مربیان استان خوزستان سپرده شد.به گزارش پایگاه خبری جام سبز، یعقوب مراقی، کیاوش علاسوند، امین بویراحمدی و ریاح محمدی اهوازی به ترتیب به عنوان سرمربی، مربی، مربی بدنساز و مربی دروازه‌بانان تیم فوتسال دبا الحصن شارجه امارات در مسابقات فصل آینده لیگ برتر باشگاه‌های امارات فعالیت خواهند کرد.تمرینات تیم فوتسال دبا الحصن شارجه امارات از سی و یکم تیرماه سال جاری آغاز شد.مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های امارات از شهریورماه امسال آغاز می‌شود و فروردین سال آینده با شناخت تیم‌های برتر به پایان می‌رسد.