مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور با حضور نماینده خوزستان پیگیری می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ مسابقات دور رفت گروه ب رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور جام یادگار امام (ره)، از فردا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می‌شود که تیم احتشام گستر کارون در اولین بازی خود از ساعت ۳۰/۹ به مصاف صبانور کردستان می‌رود.
بازار بزرگ ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و شهدای مقاومت قم سایر حریفان نماینده استان دراین رقابت‌ها هستند.
این مسابقات بیست وچهارم مهرماه با شناخت تیم‌های برتر به پایان می‌رسد.
درپایان دور رفت گروه (الف) رقابت‌های بیستمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور، تیم فولاد اکسین خوزستان در صدر قرار گرفت و تیم سینا صنعت ایذه در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم آریو برزن بهبهان نیز به مقام چهارم رسید.

می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ مسابقات دور رفت گروه ب رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور جام یادگار امام (ره)، از فردا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می‌شود که تیم احتشام گستر کارون در اولین بازی خود از ساعت ۳۰/۹ به مصاف صبانور کردستان می‌رود.
بازار بزرگ ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و شهدای مقاومت قم سایر حریفان نماینده استان دراین رقابت‌ها هستند.
این مسابقات بیست وچهارم مهرماه با شناخت تیم‌های برتر به پایان می‌رسد.
درپایان دور رفت گروه (الف) رقابت‌های بیستمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور، تیم فولاد اکسین خوزستان در صدر قرار گرفت و تیم سینا صنعت ایذه در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم آریو برزن بهبهان نیز

می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ مسابقات دور رفت گروه ب رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور جام یادگار امام (ره)، از فردا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می‌شود که تیم احتشام گستر کارون در اولین بازی خود از ساعت ۳۰/۹ به مصاف صبانور کردستان می‌رود.
بازار بزرگ ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و شهدای مقاومت قم سایر حریفان نماینده استان دراین رقابت‌ها هستند.
این مسابقات بیست وچهارم مهرماه با شناخت تیم‌های برتر به پایان می‌رسد.
درپایان دور رفت گروه (الف) رقابت‌های بیستمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور، تیم فولاد اکسین خوزستان در صدر قرار گرفت و تیم سینا صنعت ایذه در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم آریو برزن بهبهان نیز