با توجه به رویارویی دو تیم ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان در هفته نخست لیگ برتر، برگزاری دیدار دوستانه این دو تیم لغو شد.

به گزارش پایگاه خبری جام‌ سبز، با توجه به قرعه‌کشی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در فصل جدید و برگزاری دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان در هفته اول این دوره از رقابت‌ها بنابر ملاحظات فنی دیدار دوستانه این دو تیم که قرار بود روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه فولادشهر برگزار شود، لغو شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به رویارویی دو تیم ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان در هفته نخست لیگ برتر، برگزاری دیدار دوستانه این دو تیم لغو شد.

به گزارش پایگاه خبری جام‌ سبز، با توجه به قرعه‌کشی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در فصل جدید و برگزاری دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان در هفته اول این دوره از رقابت‌ها بنابر ملاحظات فنی دیدار دوستانه این دو تیم که قرار بود روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه فولادشهر برگزار شود، لغو شد.

با توجه به رویارویی دو تیم ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان در هفته نخست لیگ برتر، برگزاری دیدار دوستانه این دو تیم لغو شد.

به گزارش پایگاه خبری جام‌ سبز، با توجه به قرعه‌کشی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در فصل جدید و برگزاری دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان در هفته اول این دوره از رقابت‌ها بنابر ملاحظات فنی دیدار دوستانه این دو تیم که قرار بود روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه فولادشهر برگزار شود، لغو شد.

با توجه به رویارویی دو تیم ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان در هفته نخست لیگ برتر، برگزاری دیدار دوستانه این دو تیم لغو شد.

به گزارش پایگاه خبری جام‌ سبز، با توجه به قرعه‌کشی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در فصل جدید و برگزاری دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان در هفته اول این دوره از رقابت‌ها بنابر ملاحظات فنی دیدار دوستانه این دو تیم که قرار بود روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه فولادشهر برگزار شود، لغو شد.