وزنه‌بردار خوزستانی در مسابقات قهرمانی آسیا در حرکت یک ضرب به مدال طلا رسید.

رقابت دسته ۱۰۲ کیلوگرم پیکارهای قهرمانی وزنه‌برداری قهرمانی آسیا امروز (شنبه) در تاشکند ازبکستان برگزار شد که رضا دهدار ملی‌پوش خوزستانی به روی تخته رفت.

 

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛دهدار در حرکت یک‌ضرب با ثبت رکورد ۱۷۵ کیلوگرم به نشان طلا دست پیدا کرد و در دو ضرب نیز تنها رکورد ۲۱۴ کیلوگرم را به ثبت رساند و نتوانست به مدال برسد.

دهدار در مجموع نیز با ثبت ۳۸۹ کیلوگرم، عنوان چهارمی آسیا را کسب کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛دهدار در حرکت یک‌ضرب با ثبت رکورد ۱۷۵ کیلوگرم به نشان طلا دست پیدا کرد و در دو ضرب نیز تنها رکورد ۲۱۴ کیلوگرم را به ثبت رساند و نتوانست به مدال برسد.

دهدار در مجموع نیز با ثبت ۳۸۹ کیلوگرم، عنوان چهارمی آسیا را کسب کرد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛دهدار در حرکت یک‌ضرب با ثبت رکورد ۱۷۵ کیلوگرم به نشان طلا دست پیدا کرد و در دو ضرب نیز تنها رکورد ۲۱۴ کیلوگرم را به ثبت رساند و نتوانست به مدال برسد.

دهدار در مجموع نیز با ثبت ۳۸۹ کیلوگرم، عنوان چهارمی آسیا را کسب کرد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛دهدار در حرکت یک‌ضرب با ثبت رکورد ۱۷۵ کیلوگرم به نشان طلا دست پیدا کرد و در دو ضرب نیز تنها رکورد ۲۱۴ کیلوگرم را به ثبت رساند و نتوانست به مدال برسد.

دهدار در مجموع نیز با ثبت ۳۸۹ کیلوگرم، عنوان چهارمی آسیا را کسب کرد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛دهدار در حرکت یک‌ضرب با ثبت رکورد ۱۷۵ کیلوگرم به نشان طلا دست پیدا کرد و در دو ضرب نیز تنها رکورد ۲۱۴ کیلوگرم را به ثبت رساند و نتوانست به مدال برسد.

دهدار در مجموع نیز با ثبت ۳۸۹ کیلوگرم، عنوان چهارمی آسیا را کسب کرد.