به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛رییس هیئت هندبال خوزستان با اشاره به اینکه رقابت‌های هندبال دختران نوجوان قهرمانی جهان از فردا به میزبانی مقدونیه شمالی برگزار خواهد شد، گفت: آرزو بهمئی و فاطمه مریخ برای نخستین در این رده سنی از استان به عضویت تیم در آمدند.

 

سروش کجبافی با بیان اینکه فاطمه مریخ در ماه گذشته همراه تیم ملی در رقابت‌های هندبال دختران جوانان قهرمانی جهان نیز حضور داشت، گفت:امیر رضا شجاعی نیز در ماه گذشته همراه تیم ملی هندبال جوانان قهرمانی آسیا در بحرین شرکت کرده بود.

وی با اشاره به اینکه هر ۳ هندبالیست از شهرستان بهبهان هستند، گفت:حضور این ورزشکاران نشان داده است، هدفگذاری صورت گرفته در رده سنی پایه مناسب بوده است و در صورت حمایت بیشتر مسئولین شاهد افزایش ملی پوشان خواهیم بود.

ملی پوشان کشورمان در مرحله نخست رقابت‌های هندبال قهرمانی جهان دختران نوجوان با تیم‌های ازبکستان، سنگال و مقدونیه شمالی هم گروه هستند.

رقابت‌های هندبال قهرمانی جهان دختران نوجوان با حضور ۳۲ تیم تا نوزدهم مرداد برگزار خواهد شد.

 

 

***

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛رییس هیئت هندبال خوزستان با اشاره به اینکه رقابت‌های هندبال دختران نوجوان قهرمانی جهان از فردا به میزبانی مقدونیه شمالی برگزار خواهد شد، گفت: آرزو بهمئی و فاطمه مریخ برای نخستین در این رده سنی از استان به عضویت تیم در آمدند.سروش کجبافی با بیان اینکه فاطمه مریخ در ماه گذشته همراه تیم ملی در رقابت‌های هندبال دختران جوانان قهرمانی جهان نیز حضور داشت، گفت:امیر رضا شجاعی نیز در ماه گذشته همراه تیم ملی هندبال جوانان قهرمانی آسیا در بحرین شرکت کرده بود.وی با اشاره به اینکه هر ۳ هندبالیست از شهرستان بهبهان هستند، گفت:حضور این ورزشکاران نشان داده است، هدفگذاری صورت گرفته در رده سنی پایه مناسب بوده است و در صورت حمایت بیشتر مسئولین شاهد افزایش ملی پوشان خواهیم بود.ملی پوشان کشورمان در مرحله نخست رقابت‌های هندبال قهرمانی جهان دختران نوجوان با تیم‌های ازبکستان، سنگال و مقدونیه شمالی هم گروه هستند.رقابت‌های هندبال قهرمانی جهان دختران نوجوان با حضور ۳۲ تیم تا نوزدهم مرداد برگزار خواهد شد.