نماینده خوزستان در اولین بازی از دور برگشت لیگ برتر هندبال ایران صاحب پیروزی شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز، در نخستین بازی از مرحله برگشت گروه الف لیگ برتر هندبال ایران، تیم پرسپولیس بهبهان مقابل نفت‌وگاز گچساران قرار گرفت که این دیدار با نتیجه ۳۶ بر ۲۵ به سود نماینده خوزستان به پایان رسید.

تیم پرسپولیس بهبهان با این برد ۱۰ امتیازی شد و موقتا با یک پله صعود به رده چهارم جدول رسید.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز، در نخستین بازی از مرحله برگشت گروه الف لیگ برتر هندبال ایران، تیم پرسپولیس بهبهان مقابل نفت‌وگاز گچساران قرار گرفت که این دیدار با نتیجه ۳۶ بر ۲۵ به سود نماینده خوزستان به پایان رسید.

تیم پرسپولیس بهبهان با این برد ۱۰ امتیازی شد و موقتا با یک پله صعود به رده چهارم جدول رسید.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز، در نخستین بازی از مرحله برگشت گروه الف لیگ برتر هندبال ایران، تیم پرسپولیس بهبهان مقابل نفت‌وگاز گچساران قرار گرفت که این دیدار با نتیجه ۳۶ بر ۲۵ به سود نماینده خوزستان به پایان رسید.

تیم پرسپولیس بهبهان با این برد ۱۰ امتیازی شد و موقتا با یک پله صعود به رده چهارم جدول رسید.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز، در نخستین بازی از مرحله برگشت گروه الف لیگ برتر هندبال ایران، تیم پرسپولیس بهبهان مقابل نفت‌وگاز گچساران قرار گرفت که این دیدار با نتیجه ۳۶ بر ۲۵ به سود نماینده خوزستان به پایان رسید.

تیم پرسپولیس بهبهان با این برد ۱۰ امتیازی شد و موقتا با یک پله صعود به رده چهارم جدول رسید.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز، در نخستین بازی از مرحله برگشت گروه الف لیگ برتر هندبال ایران، تیم پرسپولیس بهبهان مقابل نفت‌وگاز گچساران قرار گرفت که این دیدار با نتیجه ۳۶ بر ۲۵ به سود نماینده خوزستان به پایان رسید.

تیم پرسپولیس بهبهان با این برد ۱۰ امتیازی شد و موقتا با یک پله صعود به رده چهارم جدول رسید.